Súra číslo: 2, Název: Kráva, Arabský název: Al-Baqara
Od verše:62 do verše: 62

  1. Věru ti, kdož uvěřili, a ti, kdož jsou židy, křesťany a sabejci , ti, kdož uvěřili v Boha a v den soudný a konali zbožné skutky - ti naleznou odměnu u Pána svého a nemusí mít strach a nebudou zarmouceni.