Súra číslo: 2, Název: Kráva, Arabský název: Al-Baqara
Od verše:59 do verše: 59

  1. Avšak ti, kdož byli nespravedliví, zaměnili slovo Naše něčím jiným, než bylo jim řečeno. A seslali jsme na ty, kdož nespravedliví byli, trest z nebes za to, že byli zkažení.