Súra číslo: 2, Název: Kráva, Arabský název: Al-Baqara
Od verše:254 do verše: 254

  1. Vy, kteří věříte, dávejte almužny z toho, co jsme vám uštědřili, dříve než přijde den, kdy nebude ani obchodování, ani přátelství, ani přímluvy. A nevěřící jsou věru nespravedliví!