Súra číslo: 2, Název: Kráva, Arabský název: Al-Baqara
Od verše:24 do verše: 24

  1. Však neučiníte-li to - a vám se to věru nepodaří - pak střezte se ohně, jehož palivem jsou lidé a kamení a jenž připraven je pro nevěřící.