Súra číslo: 2, Název: Kráva, Arabský název: Al-Baqara
Od verše:183 do verše: 183

  1. Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli - snad budete bohabojní!