Súra číslo: 2, Název: Kráva, Arabský název: Al-Baqara
Od verše:179 do verše: 179

  1. V zákonu krevní msty je pro vás život, ó nadaní rozmyslem! Snad budete bohabojní!