Súra číslo: 2, Název: Kráva, Arabský název: Al-Baqara
Od verše:171 do verše: 171

  1. Ti, kdož jsou nevěřící, se podobají dobytku, na nějž se volá a který slyší jedině křik a výzvy: hluší, němí, slepí - ničemu nerozumějí.