Súra číslo: 2, Název: Kráva, Arabský název: Al-Baqara
Od verše:137 do verše: 137

  1. Jestliže uvěří v něco podobného tomu, čemu vy věříte, pak půjdou po cestě správné; jestliže se však odvrátí, pak věru jsou v rozkolu. Však Bůh ti proti nim postačí, vždyť Bůh je věru slyšící vševědoucí!