Súra číslo: 17, Název: Noční cesta, Arabský název: Al-Isrá´
Od verše:110 do verše: 110

  1. Rci: „Vzývejte Boha či vzývejte Milosrdného,a ať již Jej nazýváte jakýmkoliv jménem, Jemu náleží jména nejkrásnější. A při modlitbě své nemluv ani příliš nahlas, ani příliš potichu, nýbrž hledej mezi obojím cestu střední!“