Súra číslo: 13, Název: Hrom, Arabský název: Al-Ra‘d
Od verše:39 do verše: 39

  1. Bůh vymazává i potvrzuje to, co chce, a u Něho je Kniha původní.