Súra číslo: 114, Název: Lidé, Arabský název: An-Nás
Od verše:1 do verše: 6

  1. Rci: „Utíkám se v ochranu Pána lidí,
  2. vládce lidí,
  3. Boha lidí,
  4. před zlem našeptavače pokradmého,
  5. jenž našeptává do hrudi lidí,
  6. ať již je z džinů či z lidí!“