Súra číslo: 113, Název: Záře jitřní, Arabský název: Al-Falak
Od verše:1 do verše: 5

  1. Rci: „Utíkám se v ochranu Pána záře jitřní
  2. před zlem Jeho stvoření,
  3. před zlem temnoty, když se šíří,
  4. před zlem žen, jež do uzlů prskají,
  5. před zlem závistníka, když závidí!“