Súra číslo: 112, Název: Upřímnost víry, Arabský název: Al-Ichlás
Od verše:1 do verše: 4

  1. Rci: „On Bůh je jedinečný,
  2. Bůh sám o sobě věčný.
  3. Neplodil a nebyl zplozen
  4. a není nikoho, kdo je mu roven.“