Súra číslo: 111, Název: Palmová vlákna, Arabský název: Al-Masad
Od verše:1 do verše: 5

  1. Zhyňte obě ruce Abú Lahaba, a zhynul již i on!
  2. A nebylo mu k ničemu jmění jeho ani to, co si vysloužil,
  3. však hořet bude v ohni plném plamenů on
  4. i žena jeho, jež dříví palivové nosí
  5. a jíž kol hrdla provaz z vláken palmových visí.