Súra číslo: 110, Název: Vítězná pomoc, Arabský název: An-Nasr
Od verše:1 do verše: 3

  1. Až vítězná pomoc Boží přijde, až spěch se dostaví
  2. a uvidíš lidi vstupovat houfně v náboženství Boží,
  3. pak oslavuj chválou Pána svého a pros jej o odpuštění, vždyť On věru ke kajícníku je milostivý!