Súra číslo: 109, Název: Nevěřící, Arabský název: Al-Káfirún
Od verše:1 do verše: 6

  1. Rci: „Nevěřící!
  2. Já nebudu uctívat to, co vy uctíváte,
  3. a vy nejste ctitelé toho, co já uctívám,
  4. a já nejsem ctitelem toho, co vy jste uctívali,
  5. a vy neuctíváte to, co já uctívám.
  6. Vy máte své náboženství a já své náboženství mám.“