Súra číslo: 108, Název: Hojnost, Arabský název: Al-Kawthar
Od verše:1 do verše: 3

  1. Hojnosti, dali jsme ti věru plnou míru,
  2. modli se proto k svému Pánu a přinášej mu obětinu!
  3. Vždyť ten, jenž nenávidí tě, bez mužských potomků je věru!