Súra číslo: 107, Název: Podpora, Arabský název: Al-Má‘ún
Od verše:1 do verše: 7

  1. Co soudíš o tom, jenž nazývá náboženství lží?
  2. To je ten, jenž sirotka odhání
  3. a k nakrmení chudáka nepobízí.
  4. Běda těm, kdož při modlení
  5. o modlitbu svou se nestarají,
  6. kteří chtějí být jen viděni
  7. a dávat podporu odmítají.