Súra číslo: 105, Název: Slon, Arabský název: Al-Fíl
Od verše:1 do verše: 5

  1. Neviděls, jak naložil Pán tvůj s lidmi slona?
  2. Což neobrátil úklad jejich ve zmatky
  3. a neposlal na ně v hejnech ptáky,
  4. kteří po nich vrhali oblázky z hlíny pálené,
  5. a učinil, že podobnými byli slámě ohryzané?