Súra číslo: 104, Název: Pomlouvač, Arabský název: Al-Humaza
Od verše:1 do verše: 9

  1. Běda každému pomlouvači, jenž na cti utrhá,
  2. který bohatství hromadí a stále je počítá,
  3. a že jmění jeho jej učiní nesmrtelným, se domnívá!
  4. Pozor však, vždyť věru bude uvržen do Drtící!
  5. Víš ty vůbec, co je to Drtící?
  6. Boží oheň zažehnutý,
  7. až k srdcím šlehající
  8. a nad nimi se v klenbu pojící
  9. a jak sloupy protažené stojící.