Súra číslo: 102, Název: Rozmnožování, Arabský název: Al-Takáthor
Od verše:1 do verše: 8

  1. Vy rádi v rozmnožování jmění soupeříte,
  2. pokud hroby nenavštívíte.
  3. Však pozor! Brzy poznáte!
  4. A znovu pozor! Brzy poznáte!
  5. Však pozor! Kéž zřetelným poznáním poznáte,
  6. a věru oheň planoucí uzříte
  7. a potom vskutku okem jistým jej spatříte
  8. a posléze v ten den na blahobyt tázáni budete!