Súra číslo: 101, Název: Roztříštění, Arabský název: Al-Qari‘a
Od verše:1 do verše: 11

 1. Roztříštění!
 2. Co je to roztříštění?
 3. Víš ty vůbec, co je to roztříštěni?
 4. V ten den budou lidé jak můry rozptýlené
 5. a hory podobat se budou rozcupované vlně.
 6. Tehdy ten, jehož skutků váha bude těžká,
 7. se octne v blaženém žití,
 8. zatímco ten, jehož skutků váha bude lehká -
 9. Propast bude jeho mátí.
 10. Víš ty vůbec, co je to Propast?
 11. Oheň planoucí!