Súra číslo: 100, Název: Pádící, Arabský název: Al-‘Ádiját
Od verše:1 do verše: 11

 1. Při pádících, odfrkujících,
 2. jiskry vykřesávajících,
 3. za jitra se vynořujících,
 4. oblaka prachu v něm zviřujících
 5. a do středu tlupy vtrhujících!
 6. Vůči svému Pánu člověk vskutku nevděčný je,
 7. a dokonce sám to dosvědčuje.
 8. Horlivý však je věru v lásce k majetku!
 9. Cožpak neví, že až bude to, co je v hrobech, převráceno
 10. a to, co v hrudích je, odhaleno,
 11. Pán jejich v ten den dokonale o nich bude zpraven?