Súra číslo: 1, Název: Oteviratelka knihy, Arabský název: Al-Fátiha
Od verše:1 do verše: 7

  1. Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
  2. Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého,
  3. Milosrdnému, Slitovnému,
  4. vládci dne soudného!
  5. Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme,
  6. veď nás stezkou přímou,
  7. stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou,ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.