FATWY
Název: ČTENÍ KORÁNU BEZ OČISTY
Odpovídá: Dr. Muzammil Siddiqi, exprezident Islámské společnosti Severní Ameriky
Zdroj: Islamonline.net
Otázka: Mohu číst Korán bez očištění?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Pro muslima je skutečné kritérium upravenosti a čistoty stav táhir. Tahára je více než jen být jednoduše upravený a čistý. Ve společnosti je člověk obvykle považován za čistého, když se po použití WC očistí a umyje si ruce. Ale podle islámského práva šarí'a tento člověk ještě zdaleka není táhir. Aby mohl být považován za čistého, musí vykonat rituální omývání (wudu´u).

Co se týká čtení Koránu, je velmi důležité, aby se člověk dotýkal Knihy Alláha s velkým respektem a úctou, a měl by být ve stavu čistoty (tahára) . Je zakázáno číst Korán, pokud je člověk ve stavu džunub (např. po pohlavním styku nebo noční poluci), dokud není provedeno úplné omývání (ghusl) . Také ženy v době menstruace nebo šestinedělí mají zakázáno dotýkat se Koránu, mohou si jej pouze připomínat v paměti. Výjimkou mohou být ženy učitelky nebo studentky, které se mohou výjimečně Koránu dotýkat i v tomto stavu (dle imáma Malika).

Je velmi doporučováno a zdůrazňováno, aby se muslimové, ženy i muži, dotýkali Koránu ve stavu čistoty tahára. Alláh k tomu říká v Koránu:

"ať dotýkají se ho jen očištění" [Korán 56:79]

Přestože se výše zmíněný verš týká zřejmě andělů, islámští vědci říkají, že pokud se Koránu mohou dotýkat jen očištění andělé (al mutahharůn), tak by to mělo platit stejně i pro člověka.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.