FATWY
Název:
Odpovídá:
Zdroj:
Otázka:
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného
Alláh Všemohoucí ví nejlépe.