FATWY
Název: OSLAVA NAROZENIN
Odpovídá: Evropská rada pro fatwy a výzkum
Zdroj: Islamtoday.net
Otázka: Je dovoleno oslavovat narozeniny?
Odpověď
Ve jménu Alláha milosrdného slitovného

Oslavy narozenin nejsou náboženskou záležitostí. Spadají do tradic a společenských událostí. Máme zakázáno napodobovat „Lidi knihy“ v záležitostech týkajících se jejich víry a věci, které se týkají pouze nich, které nikdo jiný nepraktikuje. Co se týká narozenin, někteří ze současných učenců nevidí žádný problém v jejich oslavování kvůli dětem, pokud oslavy neobsahují zakázané prvky. Většina učenců je však toho názoru, že je to zakázané. Vycházejí z předpokladu, že narozeninové a úmrtní oslavy v sobě nesou náboženské prvky.

Rada pro Vás by byla, že pokud máte děti a cítíte se pod tlakem, potom s nimi oslavujte dobré příležitosti jako je zakončení školy, dobré známky a vysvědčení, dobré chování, naučení se zpaměti súry Koránu, atd. To je pro dítě mnohem užitečnější než narozeniny, které se opakují každý rok.

Alláh Všemohoucí ví nejlépe.